Dagelijks Rekenen

Dagelijksrekenen.nl biedt iedereen die zijn rekenvaardigheden wil verbeteren dagelijks 5 rekenopgaven in betekenisvolle situaties. Dagelijks oefenen met rekenen, met andere woorden gedistribueerd oefenen – het verspreid oefenen met pauzes tussen de leersessies – versterkt het geheugenspoor optimaal.

Ook benieuwd naar het rekenniveau van uw kind?
Meld je aan bij Dagelijks Rekenen en krijg een reëel inzicht in de rekenvaardigheden van uw kind.

Vanaf groep 4 worden dus jaarlijks 2 rekentoetsen afgenomen, de Middentoets (M4,M5,M6,M7 en M8 en de Eindtoets (E4, E5, E6 en E7). Deze toetsen vormen de doorgaande lijn die belangrijk is voor het niveau, en rond groep 8, het advies dat uw kind meekrijgt richting het Voortgezet Onderwijs.
Deze toetsen worden in heel Nederland op bijna alle scholen afgenomen en de scores worden gerelateerd aan de gemiddelde Nederlandse leerling van die leeftijd in die jaargroep.

De moeilijkheidsgraad onze opgaven sluiten we daarnaast zoveel mogelijk aan bij de leerlijn die in de rekenmethodes.

Bestel nu uw schoollicentie

DagelijksRekenen voor uw school kort samengevat:

- Gratis accounts voor al uw leerlingen.
- Leerkrachten monitoren de resultaten van uw groep.
- 5 redactiesommen per dag
- Ook op papier (via de printfunctie) te maken.
- Verschillende werkvormen mogelijk.

Bestel nu uw groepslicentie

DagelijksRekenen voor uw school kort samengevat:

- Gratis accounts voor al uw leerlingen (O365 of Google koppeling mogelijk).
- Leerkracht monitoren de resultaten van uw groep.
- 5 redactiesommen per dag
- Ook op papier (via de printfunctie) te maken.
- Verschillende werkvormen mogelijk.
 • Frounie Borgman
  DagelijksRekenen helpt de leerlingen echt met beter lezen van : wat wordt nu gevraagd? Waar moet je antwoord op geven? DagelijksRekenen wordt omarmd door leerkrachten en leerlingen.
  Frounie Borgman
  IKC de Wierde
 • Petra de Kleijn
  Wij hebben positieve ervaringen met DagelijksRekenen. De sommen maken we op een whitebordje, interactief of  modellerend ( hardop denkend). Soms tijdens de rekenles, maar soms ook als thuiswerk.
  Petra de Kleijn
  Martinusschool Millingen
 • René van der Velde
  Met mijn (SBO) klas gebruik ik wekelijks in ieder geval drie à vier lessen. Het leert de leerlingen een som destilleren uit het verhaal en ze leren vaste toepassingsstrategieën hanteren. Ik ben er zeer tevreden over.
  René van der Velde
  De Boei Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
 • Jacqueline Leening
  Ik werk met DagelijksRekenen in mijn klas. Gebruik de opgaven voor groep 6. Ik vind de opgaven zeer duidelijk en goed gevarieerd.
  Jacqueline Leening
  Vrijeschool de Strijene
Inloggen